Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN

Hizmet İçi Eğitim Takvimimiz ...
Güncel Duyurular
2021 Yılı Aday Memurlar Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınav Notları için Tıklayınız…
Sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru koşulları, şekli, yeri, zamanı ile istenilen belgelere ilişkin bilgiler için Tıklayınız …
Personel Performans Değerlendirme Sonuçları için Tıklayınız ….
2020 Yılı Aday Memuru Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınav Notları için Tıklayınız…
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN
personeldb@omu.edu.tr
0362 3121919 / 7200
0362 4576061